Výroční členská schůze Spolku rybářů Skřipova a Hrabství

29.03.2013 19:00

Vážení členové,

v pátek 29.3. 2013 v 19:00 se uskuteční výroční členská schůze Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.
Schůze se bude konat v přisálí KD Hrabství.

Předběžný program:

1. Obeznámení členů s hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství za rok 2012.
2. Obeznámení členů s předběžným hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství v roce 2013.
3. Členové spolku složí členský příspěvek za rok 2013 v hodnotě 1000,- Kč (v případě odpracování dvou povinných brigád) 
4. Vystavení nových povolenek pro rok 2013.
5. Vystavení členských průkazů - členové, kteří ještě neodevzdali fotku, ať tak učiní nejpozději do neděle 17.3 2013.
6. Debata (všechny vaše návrhy na změny budou projednány na výroční členské schůzi)

Prosím všechny členy, kteří se nemohou dostavit na výroční členskou schůzi, aby svou neúčast omluvili.

Dále bych chtěl poprosit všechny členy, kteří ještě neodevzdali povlenky ať tak učiní nejpozději do neděle 17.3. 2013. 

Povolenky je možno odevzdat ve Skřipově Pavlovi Vavrečkovi (pouze v odpoledních hodinách po pracovní době) a v Hrabství Davidovi Ulmanovi č.p. 75 (pouze v odpoledních hodinách po pracovní době). Na základě vámi ulovených ryb, bude na výroční členské schůzi navrhnuto další zarybnění.

 

Na vaší účast se těší výkonný výbor Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.