Příjezdová cesta, parkoviště

03.06.2017 12:00

Vážení členové, 

dnes dopoledne jsme upravovali příjezdovou cestu a parkoviště. Příjezdová cesta je víceméně ve finální podobě. Zkuste zezačátku nejezdit ve stále stejných kolejích, abychom cestu dobře ujezdili a zbytečně si nevyjížděli koleje. Na cestě jsou ještě udělány 3 výhybny, tak pokud si vzpomente, můžete je rovněž zkusit ujezdit. Drobné kosmetické vady budou ještě upraveny později, až při finální úpravě parkoviště. Co se týče parkoviště, tak zatím je provedena skrývka a hrubé trénní úpravy. V příštím týdnu se začne navážet na parkoviště štěrk. Cesta na rybník je tedy zřízena, tak ať nám slouží.