Výroční členská schůze 2017

31.03.2017 19:00

Vážení členové,
   v pátek 31.3. 2017 v 19:00 se uskuteční výroční členská schůze Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.
Schůze se bude konat v přisálí KD Hrabství.

Předběžný program:

1. Obeznámení členů s hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství za rok 2016.
2. Obeznámení členů s předběžným hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství v roce 2017.
3. Členové spolku složí členský příspěvek za rok 2017.  
4. Vystavení nových povolenek pro rok 2017.

5. Změna stanov dle nového OZ.

6. Změna názvu spolku.

7. Plánované aktivity na rok 2017

8. Plánované investice (chatka, parkoviště, aj.) v roce 2017
5. Debata (všechny vaše návrhy na změny budou projednány na výroční členské schůzi).

Všichni členové, kteří ještě neodevzdali své povolenky za rok 2016, ať tak učiní nejpozději do neděle 26.3.2017 (na adresu Hrabství 75, David Ulman, mobil: 608708540). Je zapotřebí udělat bilanci ulovených ryb. Povinností členů je odevzdat povoleny vždy do konce daného roku - při opakovaném nedodržení tohoto ustanovení může být členovi uděleno napomenutí, případně až vyloučení ze sdružení. 

Prosím všechny členy, kteří se nemohou dostavit na výroční členskou schůzi, aby svou neúčast omluvili a to nejpozději do středy 29.3.2017.

 

 

Na vaší účast se těší výkonný výbor Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.