Výroční členská schůze 2015

20.03.2015 19:00

Vážení členové,
v pátek 20.3. 2015 v 19:00 se uskuteční výroční členská schůze Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.
Schůze se bude konat v přisálí KD Hrabství.

Předběžný program:

1. Obeznámení členů s hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství za rok 2014.
2. Obeznámení členů s předběžným hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství v roce 2015.
3. Členové spolku složí členský příspěvek za rok 2015 v hodnotě 1000,- Kč
4. Vystavení nových povolenek pro rok 2015.
5. Debata (všechny vaše návrhy na změny budou projednány na výroční členské schůzi)

Prosím všechny členy, kteří se nemohou dostavit na výroční členskou schůzi, aby svou neúčast omluvili.

Na vaší účast se těší výkonný výbor Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.