Historie spolku

Historie spolku se datuje do roku 2008, kdy se obec Skřipov rozhodla pronajmout rybník Ešik, který se nalézá mezi obcemi Skřipov a Hrabství. Tehdy přichází malá skupinka nadšených rybářů s nápadem založit spolek rybářů a pokusit se získat rybník do nájmu. Dne 11.1. 2008 byl spolek zaregistrován pod názvem Spolek rybářů Skřipova a Hrabství občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR. Dne 3.2. 2008 podal výkonný výbor spolku žádost o pronájem rybníku Ešik. Dne 4.3. 2008 byl pronájem rybníku Ešik schválen starostou obce Skřipova a spolek již měl rybník, na kterém mohl vykonávat svou činnost. Nutno podotknou, že začátky nebyly věru jednoduché. Spolek se potýkal s nevraživostí některých spoluobčanů a bylo třeba dořešit majetkoprávní vztahy některých pozemků. Hlavně díky těmto problémům spolek nemohl první rok své existence zarybnit už tak téměř vylovený rybník. Postupně jsme vlastními prostředky rybník opět zarybnili. Dnes jsou v rybníce ryby různých druhů od těch nejmenších po kapitální kusy. V roce 2010 jsme začali pořádat rybářské závody, které s úspěchem organizujeme dodnes.

Členové spolku:

 

 

Členové výkonného výboru spolku:

Ulman Tomáš, Honus Václav, Ulman David