Výroční členská schůze 2019

28.03.2019 19:00

Vážení členové,
   v pátek 23.3. 2018 v 19:00 se uskuteční výroční členská schůze Spolku rybářů Skřipova a Hrabství, z.s.
Schůze se bude konat v přisálí KD Hrabství.
Předběžný program:

1. Obeznámení členů s hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství za rok 2017.
2. Obeznámení členů s předběžným hospodařením Spolku rybářů Skřipova a Hrabství v roce 2018.
3. Členové spolku složí členský příspěvek za rok 2018.  
4. Vystavení nových povolenek pro rok 2018.

5. Plánované aktivity na rok 2018

6. Debata (všechny vaše návrhy na změny budou projednány na výroční členské schůzi).
Všichni členové, kteří ještě neodevzdali své povolenky za rok 2017, ať tak učiní nejpozději do středy 21.3.2018 k Davidovi Ulmanovi, mobil: 608708540. Je zapotřebí udělat bilanci ulovených ryb. Povinností členů je odevzdat povoleny vždy do konce daného roku - při opakovaném nedodržení tohoto ustanovení může být členovi uděleno napomenutí, případně až vyloučení ze sdružení. 
Prosím všechny členy, kteří se nemohou dostavit na výroční členskou schůzi, aby svou neúčast omluvili a to nejpozději do středy 21.3.2018.


Na vaší účast se těší výkonný výbor Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.